NGUỒN RÁC THẢI NHỰA VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TẠI BỆNH VIỆN

Việt Nam là 1 một trong 5 quốc gia xả chất thải nhựa nhiều nhất thế giới, với khoảng 1,8 triệu tấn ra môi trường mỗi năm. Thói quen sử dụng đồ nhựa đã ảnh hưởng tới môi trường, đe dọa môi trường sống của động thực vật ...

Thông tin thuốc tháng 1

1/ Cảnh giác dược – Đánh giá và quản lý bệnh nhân dị ứng Penicillin. – Nguy cơ phình động mạch chủ của nhóm kháng sinh Fluoroquinolon. 2/ Thông tin thuốc Đăng ký lưu hành thuốc của các thuốc chứa sulfaguanidin, ephedrin và nitroglycerin. 3/ Thô...