Thông tin thuốc tháng 1

1/ Cảnh giác dược – Đánh giá và quản lý bệnh nhân dị ứng Penicillin. – Nguy cơ phình động mạch chủ của nhóm kháng sinh Fluoroquinolon. 2/ Thông tin thuốc Đăng ký lưu hành thuốc của các thuốc chứa sulfaguanidin, ephedrin và nitroglycerin. 3/ Thô...