THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6/2020

Thông tin thuốc –         Cập nhật về giới hạn sử dụng các thuốc chứa kháng sinh Fosfomycin –         Cập nhật sử dụng tramadol Cảnh giác dược Nguy cơ kích ứng đường hô hấp khi sử dụng chế phẩm thuốc tiêm Gentamicin 40 m...

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 NHƯNG KHÔNG CHỦ QUAN VỚI DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT. “ KHÔNG CÓ MUỖI ĐỐT, KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT ”

Việt Nam là một trong những nước phải gánh chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh sốt xuất huyết. Bệnh lưu hành ở hầu hết các tỉnh, thành phố, nhưng tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Nam và miền Bắc. Ở các tỉnh phía Nam d...

Thông tin thuốc tháng 03.2020

Cảnh giác dược Cảnh báo đặc biệt về tác dụng phụ trên tâm thần của thuốc Montelukast. Thông tin thuốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng về vắc – xin  ngăn ngừa nhiễm SARS – CoV – 2 ( vi rút gây ra C...