Thông tin thuốc tháng 3/2019

1/ Thông tin thuốc.   Zulresso (brexanolone) – thuốc đầu tiên được FDA phê duyệt dành riêng cho điều trị trầm cảm sau sinh. 2/ Thông tin điều trị.   Sử dụng Kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai. 3/ Cảnh giác dược. – Nguy cơ viêm tụy cấ...