Thông báo chào giá dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện huyện Củ Chi và Bệnh viện huyện Củ Chi cơ sở 2 – (Phòng khám Đa khoa Tân Quy).

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu ...

Thông báo chào giá dịch vụ thu gom chai lọ thủy tinh không chứa thành phần nguy hại của Bệnh viện huyện Củ Chi năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu ...

Thông báo chào giá chi phí tư vấn lập báo cáo môi trường 6 tháng cuối năm 2022 của Bệnh viện huyện Củ Chi và Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám đa khoa Tân Quy)

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu ...