Thông báo trúng thầu gói thầu: Sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán: Cung cấp dịch vụ, sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện huyện Củ Chi

Thông báo trúng thầu gói thầu: Sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán: Cung cấp dịch vụ, sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện huyện Củ Chi

Thông báo trúng thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước RO và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi

Thông báo trúng thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước RO và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi

Thông báo trúng thầu gói thầu: Sửa chữa dây nội soi đại tràng của Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán: Sửa chữa dây nội soi đại tràng của Bệnh viện huyện Củ Chi.

Thông báo trúng thầu gói thầu: Sửa chữa dây nội soi đại tràng của Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán: Sửa chữa dây nội soi đại tràng của Bệnh viện huyện Củ Chi.

Thông báo trúng thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa và thay thế linh kiện xe cấp cứu của Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán: Cung ứng dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị, xe chuyên dùng của Bệnh viện huyện Củ Chi.

Thông báo trúng thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa và thay thế linh kiện xe cấp cứu của Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán: Cung ứng dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị, xe chuyên dùng của ...

Thông báo trúng thầu gói thầu: Sửa chữa và thay thế linh kiện máy thở cao cấp Puritan Bennett 840 của Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán: Sửa chữa và thay thế linh kiện máy thở cao cấp Puritan Bennett 840 của Bệnh viện huyện Củ Chi.

Thông báo trúng thầu gói thầu: Sửa chữa và thay thế linh kiện máy thở cao cấp Puritan Bennett 840 của Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán: Sửa chữa và thay thế linh kiện máy thở cao cấp Puritan Bennett 840 của Bệnh viện huyện Củ Chi.