PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 NHƯNG KHÔNG CHỦ QUAN VỚI DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT. “ KHÔNG CÓ MUỖI ĐỐT, KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT ”

Việt Nam là một trong những nước phải gánh chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh sốt xuất huyết. Bệnh lưu hành ở hầu hết các tỉnh, thành phố, nhưng tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Nam và miền Bắc. Ở các tỉnh phía Nam d...

NGUỒN RÁC THẢI NHỰA VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TẠI BỆNH VIỆN

Việt Nam là 1 một trong 5 quốc gia xả chất thải nhựa nhiều nhất thế giới, với khoảng 1,8 triệu tấn ra môi trường mỗi năm. Thói quen sử dụng đồ nhựa đã ảnh hưởng tới môi trường, đe dọa môi trường sống của động thực vật ...