Những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế – BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI – ĐIỂM THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Năm 2024, với chủ đề “Sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở”, ngày bảo hiểm y tế Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luậ...