Bệnh viện huyện Củ Chi tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, bệnh viện huyện Củ Chi đã tổ chức buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023 cho nghiên cứu viên BSCK1.Phạm Văn Nhật với đề tài “Điều trị gãy đầu trên xương cánh tay bằng kết hợp xư...