Hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Củ Chi giai đoạn 1930 – 2020 ” Tự hào quê hương Đất thép thành đồng”

Ngày 19/05/2023, Bệnh viện huyện Củ Chi đã tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Củ Chi giai đoạn 1930 – 2020 với chủ đề “Tự hào quê hương Đất thép thành đồng” với phần thi cá nhân và phần thi đội. Sáng ngày 19/05...