THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6/2020

Thông tin thuốc –         Cập nhật về giới hạn sử dụng các thuốc chứa kháng sinh Fosfomycin –         Cập nhật sử dụng tramadol Cảnh giác dược Nguy cơ kích ứng đường hô hấp khi sử dụng chế phẩm thuốc tiêm Gentamicin 40 m...

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02.2020

Cảnh giác dược – Cục Quản lý Dược khuyến cáo về các thuốc điều trị ung thư – Nguy cơ táo bón liên quan đến clozapine Thông tin thuốc – FDA chấp thuận Trijady XR (empagliflozin / linagliptin / metformin) điều trị bệnh tiểu đường loại 2 – Th...