THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG PACS VÀO PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu ...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ CÁC TỦ LẠNH BẢO QUẢN THUỐC CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ MUA SẮM TRANG PHỤC CHO NHÂN VIÊN CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị cung cấp dịch vụ/ hàng hóa đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO ĐƠN TIÊU MỀM KHÔNG LẮP SẴN CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu mua sắm thủy tinh...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang ...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ MUA SẮM ĐỒ VẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị cung cấp dịch vụ/ hàng hóa đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu...