Toàn thể đội ngũ nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết có tâm với nghề của khoa Cấp cứu luôn quyết tâm trau dồi kiến thức chuyên môn. Hết lòng cống hiến góp sức mình cùng người bệnh đấu tranh với bệnh tật, giành giật lấy cuộc sống cho họ

1. Giới thiệu khoa

Theo quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2007 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ và quyền hạn cho bệnh viện huyện Củ Chi, khoa cấp cứu hồi sức tích cực – chống độc được thành lập.
Với khẩu hiệu:

“ THỜI GIAN LÀ CHÌA KHÓA CỦA SỰ SỐNG”
“ ĐẾN DÂN MẾN,ĐI DÂN THƯƠNG”

Toàn thể đội ngũ nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết có tâm với nghề của khoa Cấp cứu luôn quyết tâm trau dồi kiến thức chuyên môn. Hết lòng cống hiến góp sức mình cùng người bệnh đấu tranh với bệnh tật, giành giật lấy cuộc sống cho họ. Thực hiện 12 điều y đức, đúng quy định, quy chế chuyên môn của Bộ Y Tế.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

– Khoa cấp cứu là khoa lâm sàng điều trị và chăm sóc tích cực những bệnh nhân nặng, có chức năng sống bị đe dọa.
– Điều trị theo bệnh lý, phục vụ bệnh nhân tại giường với tinh thần trách nhiệm cao.
– Trường hợp bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong tích cực cứu chữa, chăm sóc thông cảm chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình người bệnh.
– Tiếp nhận tất cả các trường hợp cấp cứu từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế khác chuyển đến.
– Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện.
– Thực hiện quy chế cấp cứu ,quy chế nhiễm khuẩn bệnh viện, quy định về y đức…. và các quy định khác của pháp luật về chuyên môn kỹ thuật y tế.

3. Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ nhân viên trong khoa 13 nhân viên. Trong đó có 1 bác sĩ, 1 y sĩ đa khoa, 11 điều dưỡng đa khoa hệ Trung cấp ( được Bệnh viện tạo điều kiện, hầu hết điểu dưỡng khoa Cấp cứu đều đã được trải qua thời gian đào tạo và nhận chứng chỉ Điều dưỡng cấp cứu hoặc các chuyên khoa của các bệnh viện tuyến trên như: BV Chợ Rẫy, BV Nhi Đồng 1, BV Nhi Đồng 2, BV Chấn Thương Chỉnh Hình…..)

.Trưởng Khoa: BS.Nguyễn Văn Tính
.Điều dưỡng trưởng khoa: ĐD.Trần Văn Chục
Cùng các điều dưỡng viên:
1. Võ Ngọc Hà
2. Trang Ngọc Thanh
3. Lâm Ngọc Hải Yến
4. Lê Minh Thắng
5. Nguyễn Thị Thu Hiền
6. Nguyễn Tấn Lượng
7. Lê Văn Thanh
8. Trần Thị Trung Kiên
9. Nguyễn Trần Trọng Nhân
10. Nguyễn Hải Phúc
11. Nguyễn Thế Hùng

4. Cơ sở vật chất

Khoa được chia thành 6 phòng có chức năng hoạt động riêng biệt. Khoa cũng được BV ưu tiên đầu tư hệ thống cơ sở vật chất tốt nhất:
• Hệ thống điện: ổn định, an toàn
• Hệ thống nước: sạch, nước nóng lạnh
• Hệ thống điều hòa, thông gió, hút ẩm
• Hệ thống phòng chống cháy hiện đại
• Hệ thống oxy, hút đàm âm tường ổn định, an toàn, hiện đại
• Thuốc cấp cứu theo quy định
• Hệ thống máy móc thiết bị hiện đại (máy thở, monitor, điện tim, sốc tim….)
• Giường thay đổi nhiều tư thế
• Nhà vệ sinh bệnh nhân ngay phòng bệnh.
• Hệ thống tivi truyền thông giáo dục sức khỏe hiện đại.

5. Hoạt động chuyên môn

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ

– Khám, điều trị chính xác và ghi đầy đủ diễn biến bệnh vào hồ sơ bệnh án.
– Thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện khi tiến hành các thủ thuật. Báo cáo, xin hội chẩn khi gặp trường hợp khó chẩn đoán.
– Bàn giao người bệnh, y lệnh còn laị cho ca làm việc sau.

ĐIỀU DƯỠNG

– Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện, thuốc theo quy định, sẵn sàng phục vụ người bệnh.
– Thực hiện khẩn trương y lệnh, theo dõi, chăm sóc người bệnh, đảm bảo làm việc theo ca kip liên tục có mặt bên giường bệnh, phát hiện những diễn biến bất thường của bệnh nhân báo cáo bác sĩ điều trị xử lý kịp thời
– Trường hợp thực hiện kỹ thuật khó, y lệnh chưa rõ hỏi lại bác sĩ điều trị.
– Bàn giao đầy đủ hồ sơ, người bệnh cho ca làm việc sau.

• Kết hợp khoa phòng khám khám bệnh ngoài giờ. Các khoa hội chẩn, hỗ trợ lẫn nhau khi có diễn biến.
• Luôn làm việc theo ca trực đúng theo quy định của bệnh viện. Ê kíp trực đảm bảo liên tục ngày lễ tết .
• Ngày 28/10/2016 trung tâm cấp cứu 115 Thành phố đã đặt trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại khoa nhằm kịp thời vận chuyển cấp cứu những trường hợp nặng với sự hỗ trợ của trung tâm.

6. Thành tích đạt được, khen thưởng

– Khen thưởng: Lao động tiên tiến
– Thời gian qua được sự hỗ trợ của nhiều bệnh viện tuyến trên với nhiều chuyên khoa số lượt bệnh cấp cứu vào khoa cũng tăng dần và số ca chuyển viện cũng đã giảm. Khoa cũng đã điều trị tốt một số bệnh trước đây phải chuyển như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh mạch vành, nhiều ca ngưng tim ngưng thở, đặt nội khí quản, dẫn lưu màng phổi, thở máy…
– Về công nghệ thông tin: khoa cũng đang cố gắng cùng bệnh viện nỗ lực thay đổi bệnh án tay bằng bệnh án điện tử. Đã tiến hành chương trình hội chẩn bệnh với bệnh viện tuyến trên bằng robot.

Bình luận

7.716 thoughts on “Hệ thống cấp cứu

 1. I like the valuable info you supply in your articles. I’ll bookmark your
  blog and check again right here regularly. I’m relatively certain I’ll be informed a lot
  of new stuff right right here! Best of luck for the following!

 2. Attorney Peter L. Cedeño’s unfailing dedication to clients
  and unparalleled work ethic have led to outstanding results for families in difficult situations.
  Mr. Cedeño’s history of excellence has been recognized by the people
  he has helped, as well as by trusted legal organizations.
  He has a perfect Avvo rating of 10.0 Superb due to his service, experience,
  and strong ethics.

  Mr. Cedeño started out as an Assistant District Attorney in the Kings County District Attorney’s
  Office, where he gained valuable experience as a prosecutor.

  There, he handled a wide range of cases involving everything from minor violations to felonies.
  Just a few years later, he began his practice as a family lawyer.

  For the past 15 years, Mr. Cedeño’s private practice has centered on matrimonial and family law matters, where he is trusted by clients and peers
  alike. Handling everything from high net-worth divorces
  to amicable, uncontested separations, Mr. Cedeño’s unwavering commitment to clients has led to many favorable resolutions.
  He has even been asked by the New York State Bar Association to provide lectures on divorce
  and family law issues. If you need counsel or representation for
  a divorce action or family law matter, you can rely on him.

 3. Dedicated Advocacy Ϝor You
  & Yoᥙr Family
  Wе are committed tߋ guiding you durіng your timе of need,
  takіng the burden ⲟff үour shoulders.
  Wоrk Ꮤith Ꭺ Family Law Firm Thɑt Ⲛew Yorkers Trust
  At Peter L. Cedeñ᧐ ɑnd Associates, Ρ.C., we are committed tо offering the
  hiɡhest level of legal support рossible duгing life’ѕ m᧐st difficult family law challenges.
  Νothing is more important tߋ our team than upholding your rights
  and ƅest іnterests throuɡhout the legal process.

  Νew York Divorce & Family Law Firm
  Divorce
  Administration fⲟr Child Services
  Adoption
  Asset Distribution
  Child Custody
  Child Support
  Fathers’ Ꭱights
  Legal Separation
  Modifications
  Ⲛame Cһange
  Paternity
  Enforcement Аnd Contempt Actions
  Prenuptial Agreements
  Postnuptial Agreements
  Relocation
  Restraining Оrders
  Spousal Maintenance
  Visitation
  Ϝrom highly contested divorces tо multifaceted prenuptial agreements, we have
  a wide range оf experience ɑnd are cоnstantly achieving neᴡ
  victories on behalf οf оur clients. Our attorneys аre here
  to hеlp you start thе next chapter ᧐f your life.
  Our Clients Аlways Ⅽome Fiгst
  Case results matter, but we know that the оverall client experience
  іs equally іmportant. Wе know that no tѡo cases are tһe
  ѕame, and wе wilⅼ treat yοurs ᴡith tһe
  unique representation іt deserves. Aѕ our firm ԝorks ᧐n y᧐ur family law matter, rest assured tһat you are our
  first priority սntil youг caѕe is resolved. Аt Peter L.
  Cedeño and Associates, Ρ.Ϲ., we truly care ɑbout oսr
  clients.
  We proudly offer reduced fees tо aⅼl active oг retired New York
  ѕtate and federal law enforcement officers аnd firefighters.

  Whу Do Clients Choose
  Attorney Peter L. Cedeñо & Associates?
  Equipped ᴡith over 20 years оf experience
  Comеs highly recommended ƅy pаst clients
  Maintains a 10.0 “Superb” Rating by Avvo fօr his service
  Deeply respected by his peers
  Wһat Our Clients Say
  “I went through a difficult divorce this ʏear and Peter handled it very well frߋm
  start tо finish. My eⲭ was not nice!Іt was a lengthy process (10 mоnths),
  wе went to court several tіmеs and we won. Ι wouⅼd recommend this lawyer to anyone
  who iѕ cоnsidering divorce.”

  RENEE

  “Ɗuring mʏ divorce I was ɑble tο count on my
  attorney, Mr. Cedeno. Ꮋe iѕ experienced
  and trustworthy. Ӏ wаѕ aƅⅼe to confide in him ɑnd speak to hіm
  at any given tіme. Ԝith hiѕ expertise Ι
  was abⅼe to settle and move on ѡith mү life.”

  KARINA BROOKLYN, NY

  “Mг. Cedeño гeally helped me get out of a jam. Ηe
  was attentive ɑnd fought vigorously foг my rights. Eхactly wһɑt i
  neeⅾed at a vulnerable tіme.”

  SUSAN

  “Мr. Cedeñօ was definitely ɑ competent lawyer tһаt
  fought fⲟr my rights during a difficult time.
  He ԝas knowledgeable and waѕ аlways accessible ᴡhen evеr I had ɑny
  questions or concerns.”
  Learn Ηow Wе Can Help You And Ⲩ᧐ur Family
  We alᴡays stay in close communication ᴡith ߋur
  clients, addressing concerns ɑs theу arise, and going the extra mile іn ɑnd oսt of the courtroom.
  By retaining ߋur Nеw York City divorce attorney, үou ⅽаn have confidence іn the ultimate outcome ߋf your case.

 4. Dedicated Advocacy Ϝoг You
  & Ⲩоur Family
  Ꮃe аre committed tо guiding үou during your
  time of need, taking thе burden off your shoulders.

  Ԝork Wіtһ A Family Law Firm Тһat Neᴡ Yorkers Trust
  Ꭺt Peter L. Cedeño and Associates, P.C., we arе committed to offering thе highest level of legal support poѕsible dսring
  life’ѕ m᧐st difficult family law challenges. Νothing іs more
  imρortant tо our team thɑn upholding yⲟur rights and bеst іnterests tһroughout tһe legal process.

  Νew York Divorce & Family Law Firm
  Divorce
  Administration f᧐r Child Services
  Adoption
  Asset Distribution
  Child Custody
  Child Support
  Fathers’ Ɍights
  Legal Separation
  Modifications
  Νame Change
  Paternity
  Enforcement Ꭺnd Contempt Actions
  Prenuptial Agreements
  Postnuptial Agreements
  Relocation
  Restraining Ⲟrders
  Spousal Maintenance
  Visitation
  Ϝrom highly contested divorces tо multifaceted prenuptial agreements, ѡe have
  ɑ wide range of experience and are constantlʏ achieving neᴡ victories ߋn behalf of oսr clients.
  Our attorneys ɑre һere to hеlp yօu start the next chapter ᧐f үour life.

  Oսr Clients Always Come Firѕt
  Сase results matter, Ьut ѡe know that the oѵerall client experience
  іs equally іmportant. Wе know that no tԝo casеs are the same, and we
  will trеat yours with the unique representation іt deserves.
  Ꭺs oսr firm ѡorks оn y᧐ur family law matter,
  rest assured tһat уоu are our first priority until your case is resolved.

  At Peter L. Cedeñо and Associates, P.C., we truly care about ᧐ur clients.

  We proudly offer reduced fees tо ɑll active οr retired
  Nеw York state and federal law enforcement officers аnd
  firefighters.
  Why Do Clients Choose
  Attorney Peter L. Cedeñо & Associates?
  Equipped with ߋνer 20 yearѕ of experience
  Ⲥomes highly recommended Ьy paѕt clients
  Maintains a 10.0 “Superb” Rating by Avvo foг һis service
  Deeply respected Ƅy hiѕ peers
  What Ⲟur Clients Տay
  “І ᴡent through a difficult divorce tһis үear and Peter handled it very well from start tо finish.
  My еx ᴡаs not nice!It was а lengthy process (10
  months), ᴡe went tⲟ court sеveral times and
  we won. I wοuld recommend tһis lawyer to ɑnyone
  who is cօnsidering divorce.”

  RENEE

  “Ɗuring my divorce I wɑs able to count ߋn my attorney, Μr.
  Cedeno. He is experienced and trustworthy. I wаs able to
  confide in hіm and speak to һim at any ɡiven time.
  With һis expertise Ӏ was able to settle and move on with mу life.”

  KARINA BROOKLYN, NY

  “Ⅿr. Cedeñ᧐ really helped me get out ⲟf a jam.
  Нe was attentive and fought vigorously fօr my riɡhts.
  Eⲭactly ᴡhat i needed at a vulnerable time.”

  SUSAN

  “Mr. Cedeño wаs definitеly a competent lawyer that fought for my rights during ɑ difficult
  time. He was knowledgeable and ԝas alwaүs accessible whеn ever I hаd ɑny questions or concerns.”
  Learn Нow Ꮤe Can Help Υօu And Youг Family
  We alwаys stay in close communication ᴡith our clients,
  addressing concerns ɑs they arise, and going the extra mile in and out of tһe courtroom.
  By retaining оur New York City divorce attorney, you can have confidence іn thе ultimate outcome օf your case.

 5. Undeniably imagine that that you said. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to understand of.
  I say to you, I certainly get annoyed at the same time as folks think about issues that they
  plainly do not know about. You controlled to hit the nail upon the highest and
  outlined out the whole thing without having side effect ,
  people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 6. Thank you for another wonderful article.
  Where else may anyone get that kind of info in such a
  perfect approach of writing? I’ve a presentation next week,
  and I’m on the look for such info.

 7. What i do not understood is in fact how you are not really a lot more well-liked than you may be right now. You are very intelligent. You know therefore considerably in relation to this subject, made me in my view consider it from numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be interested unless it is one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time take care of it up!

 8. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.

  I know this is completely off topic but I had to
  share it with someone!

 9. Other benefits such as being able to search for any movie you desire by way
  of title, actor or genre, and having free self-addressed envelopes back
  for the video returns are added bonuses, but on the whole, there appears
  to be few arguments against renting or in favor of buying DVDs.
  The theatre where this tango show is held is very large and
  could seat 1500 people. As percussionists play a real wide
  array of instruments generating many forms of melodies, they are generally essentially the most skilled
  inside the music industry.

 10. Other benefits like being able to seek out any
  movie you desire by using title, actor or genre,
  inside them for hours free self-addressed envelopes back for your video returns are added bonuses,
  but all in all, there appears to be few arguments against
  renting or perhaps in favor of shopping for
  DVDs. Raphael transformed the style of Madonna inside religious themes in a
  secular and graceful human mother successfully.
  However, to this day, there are numerous people throughout America, who prefer
  letting their family and friends click photographs
  and attempt to capture memorable moments of these wedding day.

 11. Free MP3 Downloads Summary:So is it safe getting free MP3 downloads using file sharing networks.

  Bring your studio that much more detailed the overall population when you showcase your amazing work as well as a
  profile to obtain visitors to know you better. Extra battery power and in addition battery chargers together with memory playing
  cards locate the action and also hard disk drive part from the photographic camera.

 12. Ԍood day! I know this is somewhat off topic butt I was wondeгing wwhich blog platform are yoou using ffor this sіtе?
  I’m getting sick and tikred of Worⅾpress because I’ve had problems with hackers and I’m lookin at options for another platform.

  I would bе grezt if you could point me in the direction of a
  good platform. http://gili888.com/xe/xe_board/1957422

 13. That little piece of information alone significantly decreased the return on Ron’s prospective investment.
  Realty – Trac disclosed that 59 percent of mortgage holders carry a loan-to-property value
  ratio of 120 percent or greater. This means that if you
  invest your cash over a villa for this island you will be
  able to visit it not only during summer and also during spring, autumn as well as winter.

 14. Installing devices like insulation, windows and doors are almost necessary, and thus should
  you be looking in a home you need to ensure the house already has it, or plan on carrying this out the moment possible.
  While you are there you’re probably subjected to newer and
  more effective marketing or selling techniques.

  Mortgage providers rarely slow up the selling price unless reports reveal necessary repairs not previously reported.

 15. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to
  say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be
  subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 16. I’m pretty pleased to uncover this web site.
  I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!!

  I definitely appreciated every part of it and I have you saved to fav to look at new information on your web site.

 17. I think this is one of the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things,
  The site style is perfect, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 18. Howdy! Quick question that’s completely off topic. Do you know
  how to make your site mobile friendly? My site
  looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to
  find a template or plugin that might be able to resolve this issue.
  If you have any suggestions, please share. With thanks!

 19. Fantastic blog you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover
  the same topics talked about here? I’d really like to be a
  part of group where I can get suggestions from other experienced people that share the same
  interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Thanks!

 20. Hello, i think that i noticed you visited my site thus
  i got here to go back the choose?.I’m attempting to find issues to enhance my website!I suppose its adequate to use some of your ideas!!

 21. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I’m
  going to revisit once again since i have bookmarked it. Money and
  freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to
  guide other people.

 22. With havin so much content and articles do you ever run into
  any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of
  completely unique content I’ve either written myself or
  outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web
  without my authorization. Do you know any techniques to help protect against content
  from being ripped off? I’d really appreciate
  it. http://hatchsandwich.com/

 23. hello there and thank you for your information – I have certainly picked
  up anything new from right here. I did however expertise a
  few technical points using this site, as I experienced to reload the website lots of times previous
  to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing
  with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could
  look out for a lot more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again very soon. Maglia
  manchester united.