Hệ thống Tây dược và Đông y đa dạng.

Triển khai thực hiện thông tư 19/BYT, 21/ BYT

Kế hoạch thực hiện  đưa thuốc đến tay bệnh nhân

Nhân viên tư vấn sử dụng thuốc nhiều kinh nghiệm

Bình luận

Leave a Reply