Nguồn dược và vật tư y tế đa dạng, đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của bệnh nhân.

Bình luận