Chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm 2018 là “Kế hoạch gia đình là quyền con người”. Năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Hội thảo quốc tế về Quyền con người, tại hội thảo này, lần đầu tiên kế hoạch gia đình được toàn cầu công nhận là quyền con người. Tuyên ngôn Terhan, tài liệu chính thức của hội thảo đã tuyên bố: “Vợ chồng có quyền cơ bản quyết định một cách tự do và có trách nhiệm về số con và khoảng cách thời gian sinh con của gia đình mình”.

Trong qui định về quyền con người: Phụ nữ và trẻ em có quyền tránh bị vắt kiệt sức, tránh bị áp bức, tránh các mối nguy cơ vì mang thai nhiều lần hoặc sinh quá dày. Nam giới và phụ nữ có quyền chọn lựa thời điểm và số lần sinh con. Mỗi cá nhân có quyền chọn lựa tương lai của mình.

9 tiêu chuẩn nâng cao quyền con người trong kế hoạch gia đình:

Không phân biệt đối xử: Thông tin và dịch vụ về kế hoạch gia đình không giới hạn đối với tất cả mọi dân tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hay nền chính trị, đất nước, tuổi tác, điều kiện kinh tế, nơi cư ngụ, tình trạng sức khỏe, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tính dục.

Dễ thực hiện: Cần đảm bảo các phương tiện và dịch vụ kế hoạch gia đình sao cho mọi người dân đều có khả năng áp dụng.

Dễ tiếp cận: Cần đảm bảo các phương tiện và dịch vụ kế hoạch gia đình sao cho mọi người dân có khả năng tiếp cận.

Dễ chấp nhận: Các thông tin và dịch vụ ngừa thai cần được cung cấp một cách trang trọng, nghiêm túc, tuân thủ cả y đức hiện đại và ứng dụng một cách phù hợp đối với các nền văn hóa.

Chất lượng tốt: Thông tin về Kế hoạch gia đình cần được truyền thông rõ ràng, cập nhật một cách khoa học.

Quyết định sau khi được thông tin đầy đủ: Mỗi người dân cần được cung cấp thông tin đầy đủ để hoàn toàn có quyền chọn lựa và quyết định quyền sinh sản, không chịu bất kỳ áp lực, ép buộc, hay sự xuyên tạc nào về vấn đề này.

Quyền riêng tư và bảo mật: Mọi cá nhân cần được hưởng quyền riêng tư khi sử dụng các dịch vụ và thông tin về kế hoạch gia đình.

Tham gia: Các quốc gia có nghĩa vụ bảo đảm sự tham gia chủ động, được thông tin đầy đủ của các cá nhân vào các quyết định có ảnh hưởng đến bản thân họ, bao gồm cả các giải pháp về sức khỏe.

Trách nhiệm: Hệ thống y tế, giáo dục, các nhà lãnh đạo, nhà chính trị cần có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ người dân thông qua các chính sách phù hợp, nhằm giúp họ thực hiện quyền được tham gia kế hoạch gia đình.

(Theo http://www.un.org/en/events/populationday/)

Bình luận