1/ Thông tin thuốc.
  Zulresso (brexanolone) – thuốc đầu tiên được FDA phê duyệt dành riêng cho điều trị trầm cảm sau sinh.
2/ Thông tin điều trị.
  Sử dụng Kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai.
3/ Cảnh giác dược.
– Nguy cơ viêm tụy cấp và cập nhật và cập nhật nguy cơ dị tật bẩm sinh khi dụng
Methimazol.
– Nguy cơ ung thư da không tế bào hắc tố do sử dụng hydrochlorothiazide kéo dài.

 

Bình luận