Phòng Tổ chức cán bộ thông báo bản hướng dẫn và các biểu mẫu cần thiết để nhân viên y tế thực hiện làm chứng chỉ hành nghề.

Nhân viên có nhu cầu thực hiện tải tại nút Download ở dưới các biểu mẫu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Tổ chức cán bộ – Số nội bộ 101.

Trân trọng./.

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận