Cảnh giác dược
– Pregabalin – gabapentin và nguy cơ lạm dụng, lệ thuộc thuốc
– Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) và các biến chứng nhiễm trùng nghiêm trọng
– Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) đình chỉ lưu hành Decontractyl (mephenesin)

 

 

Bình luận