Bác sĩ Phan Ngọc Cảnh
Quyền trưởng khoa Ngoại tổng hợp – BS chuyên khoa Ngoại tổng quát

Bình luận