Bệnh viện huyện Củ Chi công bố kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019.

Bình luận