Lâu nay, trong suy nghĩ của nhiều người, bông băng kim tiêm dính máu, một phần bộ phận cơ thể sau phẫu thuật thải bỏ, vỏ chai thuốc sau sử dụng, nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, bột bó xương… thường bị ám ảnh như những nỗi lo lắng, sợ hãi như: sợ lây nhiễm bệnh tật, sợ dính hóa chất, sợ nhiễm độc thủy ngân, thậm chí sợ hãi mang màu sắc tâm linh nếu những thứ này gắn với bệnh nhân không may qua đời trong bệnh viện.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chỉ có 10-20% chất thải bệnh viện là nguy hại, còn lại, chúng đều có thể trở thành những nguồn tài nguyên có giá trị, như nước thải sau xử lý hoàn toàn có thể để tưới cây nuôi cá, một số chai lọ vỏ thuốc đều có thể tái chế thành vật dụng thường ngày.Trên thực tế, chất thải y tế đáng sợ hay đáng quý hoàn toàn phụ thuộc vào sự hiểu biết của nhà quản lý cũng như của cộng đồng. Theo Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế), chất thải y tế gồm 2 loại: chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường.
– Trong đó, chất thải y tế thông thường là những chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân và người nhà, chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế; bột bó trong xương gẫy kín; dược phẩm, hóa chất (không chứa thành phần nguy hại) thải bỏ hoặc hết hạn sử dụng. Những loại này luôn cần được phân loại trước và đựng trong các túi hoặc thùng có lót túi màu xanh. Đây chính là loại chất thải nhiều nhất tại hầu hết các cơ sở y tế, chiếm đến 80-90% tổng lượng rác thải ra mỗi ngày.
– Còn chất thải y tế nguy hại – thứ mà người dân hay sợ hãi -chỉ chiếm khoảng 10-20%, thì cần được quản lý theo quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn. Chất thải y tế nguy hại gồm 2 nhóm: chất thải nguy hại lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm. Theo quy định, chất thải này phải được phân loại và đựng trong các túi, thùng có lót túi màu vàng (loại lây nhiễm) và màu đen (loại không lây nhiễm).
– Ngoài ra, trong cơ sở y tế còn có chất thải tái chế từ vật liệu giấy, nhựa, kim loại và thủy tinh không chứa thành phân nguy hại. Đây thực sự cũng là nguồn tài nguyên quý giá, cần được phân loại và đựng trong các túi hoặc thùng có lót túi màu trắng trước khi chuyển giao cho cơ sở tái chế chất thải có giấy phép phù hợp.
Nguồn tin: Cục quản lý môi trường y tế – Bộ Y Tế

Bình luận