Thông tin thuốc
– Tạm thời đình chỉ các thuốc chứa Ranitidin tại Châu Âu.
– Thay đổi chỉ định điều trị của Smecta (R).
Thông tin điều trị
Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng: Cập nhật bảng hướng dẫn lựa chọn kháng sinh của NICE 2019.
Đính kèm theo file

Bình luận