Thông tin thuốc

–         Cập nhật về giới hạn sử dụng các thuốc chứa kháng sinh Fosfomycin

–         Cập nhật sử dụng tramadol

Cảnh giác dược

Nguy cơ kích ứng đường hô hấp khi sử dụng chế phẩm thuốc tiêm Gentamicin 40 mg/ml qua đường khí dung.

Thông tin điều trị:

Nhắc lại các biện pháp dự phòng nguy cơ gặp phản ứng quá mẫn tức thì do thuốc cản quang.

Đính kèm theo file [“embeddoc url=”http://benhvienhuyencuchi.com/wp-content/uploads/2020/07/THÔNG-TIN-THUỐC-THÁNG-6.pdf” download=”all” viewer=”google”]

 

 

Bình luận