Thông tin thuốc
Cập nhật và kháng sinh Fluoroquinolon và các tác dụng phụ.
Cảnh giác dược:
– Điểm lại các dấu hiệu tổn thương thận cấp.
– Bộ Y tế Canada khuyến cáo khả năng hiệu quả điều trị khác biệt giữa các thuốc methadon trong điều trị phụ thuộc opioid.
Đính kèm theo file

 

 

 

 

Bình luận