Thông tin thuốc tháng 10/2020 với các nội dung sau:
– Thông tin thuốc
Sử dụng hợp lý, an toàn thuốc ức chế bơm proton.
– Cảnh giác dược
Lưu ý khi sử dụng Paracetamol.
– Thông tin điều trị
Cập nhật hướng dẫn điều trị đái tháo đường của ADA.

Bình luận