Năm 2022, chủ đề được lựa chọn đó là: “Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người”.
Năm 2011, dân số thế giới đạt 7 tỷ người. Năm nay, con số sẽ là 8 tỷ. Một số người sẽ ngạc nhiên về những tiến bộ trong y tế đã giúp kéo dài tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và tỷ lệ tử vong ở trẻ em và phát triển vắc-xin trong thời gian ngắn kỷ lục. Những người khác cũng sẽ vui mừng chào đón những đổi mới công nghệ đã giúp cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn và kết nối chúng ta hơn bao giờ hết. Những tiến bộ trong bình đẳng giới cũng đạt được.
Theo Bộ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc, “Mặc dù tốc độ tăng dân số toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong những thập kỷ tới, nhưng dân số thế giới có thể sẽ lớn hơn từ 20 đến 30% vào năm 2050 so với năm 2020. Cần có những ước tính chính xác về xu hướng dân số và dự báo đáng tin cậy về những thay đổi trong tương lai, bao gồm cả quy mô dân số và sự phân bố của chúng theo độ tuổi, giới tính và vị trí địa lý. Đây là việc cần thiết cho việc xây dựng, thực hiện chính sách và là hướng dẫn để hỗ trợ các quốc gia đi theo con đường bền vững của sự phát triển.”
Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ người có nghĩa là 8 tỷ cơ hội cho các xã hội lành mạnh hơn được trao quyền với đầy đủ quyền và sự lựa chọn. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Dựa trên giới tính, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, sự khiếm khuyết và nguồn gốc, cùng với các yếu tố khác, quá nhiều người vẫn bị phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực.
[NGUỒN: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH]