BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
Căn cứ Hợp đồng Ủy quyền thu BHXH,BHYT số 57-BVH/HĐ/2022 ngày 29 tháng 6 năm 2022 giữa Bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi và Bệnh viện huyện Củ Chi.
Bệnh viện huyện Củ Chi thực hiện điểm Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các nội dung:
– Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
– Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
– Đôn đốc, hướng dẫn: người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tiếp tục đóng tiền để được ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự nguyện và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT.
* Thủ tục hồ sơ đơn giản gồm:
– BHYT Hộ gia đình
1. Hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú
2. Thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có)
3. Căn cước
* BHXH Tự nguyện
1. Số sổ Bảo hiểm xã hội
2. Căn cước (photocopy)
* Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
* Số điện thoại: 091 9651 758
* Phòng Tiếp dân (C.012) – 1307 Tỉnh lộ 7, Ấp Chợ Cũ 2, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi.

Bình luận