BS.CKI. Trần Chánh Xuân – Giám đốc Bệnh viện Huyện Củ Chi

Chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

Bình luận

2 thoughts on “Bác sĩ Trần Chánh Xuân

  1. Pingback: hdorg2.ru
  2. Pingback: Anonymous

Leave a Reply