Thông báo trúng thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện huyện Củ Chi thuộc dự toán: Cung cấp dịch vụ, mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện huyện Củ Chi