Kể từ 00 giờ ngày 20/08/2019 Bệnh viện Huyện Củ Chi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh BH theo thông tư 13/2019/TT-BYT