Là một khoa cận lâm sàng, khoa xét nghiệm hỗ trợ tích cực cho các khoa lâm sàng về công tác chẩn đoán bệnh. Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp luôn làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao, lấy tôn chỉ CHUYÊN NGHIỆP-NHANH-CHÍNH XÁC làm trọng tâm trong hoạt động của mình

1. Ngày thành lập khoa: 30/4/1977

2. Chức năng, nhiệm vụ:
– Xét nghiệm Y học và các vấn đề liên quan theo sự phân công chuyên môn của bệnh viện
– Hướng dẫn sinh viên thực tập chuyên ngành xét nghiệm và các chuyên ngành có liên quan

3. Cơ cấu tổ chức
Nhân sự hiện tại: 06 người, trong đó:
– Tập sự: 04 người
– Trưởng khoa: TRẦN VĂN PHE

4. Cơ sở vật chất:
– Khoa bao gồm 6 phòng: phòng huyết học, phòng sinh hóa, phòng vi sinh, phòng lấy mẫu, phòng trả kết quả và ngân hàng máu.
– Được trang bị các máy móc, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động chuyên môn như: máy huyết học, máy sinh hóa, máy đo đường huyết, máy quay li tâm, máy pipette…

5. Hoạt động chuyên môn:
– Thực hiện các xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm công thức máu, mỡ máu, đường huyết, chức năng gan, thận, soi tươi tìm KSTĐR/phân, nuôi cấy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ trên các mẫu bệnh phẩm (máu, nước tiểu, phân, đàm, các dịch cơ thể).
– Thực hiện xét nghiệm miễn dịch phát hiện bệnh, theo dõi các bệnh lý do ký sinh trùng