Thông báo chào giá vật tư y tế và hóa chất dùng cho lọc thận của Bệnh viện huyện Củ Chi.

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Bệnh viện huyện Củ Chi kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau: Tên dự toán: Mua sắ...

Thông báo chào giá vật tư y tế tiêu hao thông thường cho các khoa phòng của Bệnh viện huyện Củ Chi

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Bệnh viện huyện Củ Chi kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau: Tên dự toán: Mua sắ...

Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế của Bệnh viện huyện Củ Chi

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu cần cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn  trang thiết bị y tế của Bệnh viện huyện Củ Chi (chi tiết file đính kèm). Bệnh viện huyện Củ Chi kín...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ LÂY NHIỄM CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm. Bệnh viện kính mời các đơn vị liên quan có nhu cầu tham gia chào giá cung cấp dịch vụ thu gom, ...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 1,5 TESLA MRI CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang...