1/ Cảnh giác dược
– Đánh giá và quản lý bệnh nhân dị ứng Penicillin.
– Nguy cơ phình động mạch chủ của nhóm kháng sinh Fluoroquinolon.
2/ Thông tin thuốc
Đăng ký lưu hành thuốc của các thuốc chứa sulfaguanidin, ephedrin và nitroglycerin.
3/ Thông tin điều trị.
Sử dụng Xarelto (Rivaroxaban) sau thay động mạch chủ qua đường ống thông.

 

Bình luận