Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu)

Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp các vật tư y tế hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu Mua sắm vật tư y tế được sử dụng cho các giải pháp sống của Bệnh viện huyện Củ Chi (Chi tiết theo danh mục đính kèm).

Bệnh viện huyện Củ Chi kính mời các công ty (nhà thầu), có năng lực, có khả năng cung cấp các vật tư y tế để gửi bảng báo giá về Bệnh viện huyện Củ Chi trước ngày 16 tháng 0 6 năm 2022 .

– Định dạng báo giá: bằng văn bản và qua email: tomuasam.bvcc@gmail.com.

– Địa chỉ: Số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM.

– Điện thoại: 028.66548547

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm:

  1. Giá chào thư (bao gồm các nội dung kê khai phân nhóm) theo Thông tư 14/2020 / TT-BYT ngày 10/07/2020, Mã VTYT theo Quyết định số 5086 / QĐ-BYT ngày 04/11/2021, Mã kê khai giá theo Nghị định số 98/2021 / NĐ-CP ngày 08/11/2021 về thiết bị quản lý trang y tế như sau: (File đính kèm)
  2. Bảng kê khai giá trên trang https: https://dmec.moh.gov.vn/ của hàng hóa dự thầu.
  3. Giấy đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề được cấp phép kinh doanh.
  4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán thiết bị trang y tế.
  5. Hợp đồng mua bán thiết bị y tế với cơ sở chữa bệnh trong vòng 12 tháng hoặc 02 hóa đơn 02 cơ sở chữa bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

[nhúngdoc url = “http://benhvienhuyencuchi.com/wp-content/uploads/2022/06/Chào-giá-cột-sống.pdf” download = “all”]

Bình luận