Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu)

Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị trang y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu cần mua sắm, xét nghiệm HBV và HPV chạy trên hệ thống kiểm tra tự động hoàn toàn Real – time PCR của Bệnh viện huyện Củ Chi.

STT HÓA HÓA QUY TRÌNH ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG
1 Bộ kiểm tra HBV virus tải lượng 192 test / bộ Bài kiểm tra                    1.920
2 Bộ thử nghiệm DNA tính toán của virus HPV nguy cơ cao 384 test / bộ Bài kiểm tra                    1.152

Bệnh viện huyện Củ Chi kính mời các công ty (nhà thầu), có năng lực, có năng lực, HBV và HPV chạy trên hệ thống kiểm nghiệm tự động hoàn toàn Real – time PCR gửi bảng báo giá về bệnh viện huyện Củ Chi trước ngày …… tháng ….. năm 2022 hoặc khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.

– Định dạng báo giá: bằng văn bản và qua email: tomuasam.bvcc@gmail.com.

– Địa chỉ: Số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM.

– Điện thoại: 028.66548547 .

Hồ sơ yêu cầu bao gồm giá trị:

  1. Giá chào thư (bao gồm các nội dung kê khai phân nhóm) theo Thông tư 14/2020 / TT-BYT ngày 10/07/2020, Mã VTYT theo Quyết định số 5086 / QĐ-BYT ngày 04/11/2021 chi tiết as after: (file đính kèm)
  2. Bảng khai giá trên trang https://congkhaigiadmec.moh.gov.vn/ của hàng hóa dự án.
  3. Giấy đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề được cấp phép kinh doanh.
  4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán thiết bị trang y tế.
  5. Hợp đồng mua bán thiết bị y tế với cơ sở chữa bệnh trong vòng 12 tháng hoặc 02 hóa đơn 02 cơ sở chữa bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. /.

[nhúngdoc url = “http://benhvienhuyencuchi.com/wp-content/uploads/2022/11/THƯ-MỜI-XÉT-NGH BămM.pdf” download = “all”]

Bình luận