Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu)

Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị trang y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Show at, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu mua sắm chỉ thuật toán và các loại tư vấn khác nhau của Bệnh viện huyện Củ Chi. (Chi tiết theo danh mục đính kèm).

Bệnh viện huyện Củ Chi kính mời các công ty (nhà thầu), có năng lực, có khả năng cung cấp các vật tư y tế để gửi bảng báo giá về Bệnh viện huyện Củ Chi trước ngày 15/07/2022 hoặc đến khi Bệnh viện viện thu đủ báo giá theo quy định.

– Định dạng báo giá: bằng văn bản và qua email: tomuasam.bvcc@gmail.com.

– Địa chỉ: Số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM.

– Điện thoại: 028.66548547 (Phòng VT-TBYT)

Hồ sơ yêu cầu bao gồm giá trị:

  1. Giá chào thư (bao gồm các nội dung kê khai phân nhóm) theo Thông tư 14/2020 / TT-BYT ngày 10/07/2020, Mã VTYT theo Quyết định số 5086 / QĐ-BYT ngày 04/11/2021 chi tiết as after: (file đính kèm)
  2. Bảng kê khai giá trên trang https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/ của hàng hóa dự án.
  3. Giấy đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề được cấp phép kinh doanh.
  4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán thiết bị trang y tế.
  5. Hợp đồng mua bán thiết bị y tế với cơ sở chữa bệnh trong vòng 12 tháng hoặc 02 hóa đơn 02 cơ sở chữa bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị.

[nhúngdoc url = “http://benhvienhuyencuchi.com/wp-content/uploads/2022/11/THU-MOI-CHAO-GIA.pdf” download = “all”]

Bình luận