Nuôi con bằng sữa mẹ – Chìa khóa cho sự phát triển bền vững
Năm 2016, chủ đề của Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ là “Nuôi con bằng sữa mẹ, Chìa khóa cho sự phát triển bền vững” (Breastfeeding, A key to sustainable development). Chủ đề nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.


Ảnh: nguồn viendinhduong.vn

Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức hàng năm từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 tại hơn 170 quốc gia nhằm khuyến khích và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ và nâng cao sức khỏe trẻ em trên toàn thế giới. Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất để cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn bắt đầu trong vòng 1 giờ sau sinh cho đến khi trẻ được 6 tháng tuổi. Sau đó, trẻ cần được ăn dặm và tiếp tục bú sữa mẹ cho tới 2 tuổi hoặc hơn nữa.
Hiện nay, toàn thế giới chỉ có khoảng 38% trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ hoàn toàn. Việc nuôi con bằng sữa mẹ không hoàn toàn đã góp phần vào 800,000 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong. Do đó, mục tiêu toàn cầu của WHO trong chiến dịch nuôi con bằng sữa mẹ là: Đến năm 2025, đạt 50% tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên.
10 điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ thành công trong các cơ sở sản khoa, nhi khoa:
1. Có bản quy định nuôi con bằng sữa mẹ treo tại các khoa, phòng.
2. Đào tạo cho nhân viên y tế các kỹ năng cần thiết.
3. Giúp các bà mẹ cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh.
4. Giáo dục trước sinh và lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ.
5. Hướng dần các bà mẹ cách cho con bú và cách duy trì nguồn sữa.
6. Cách bảo quản sữa khi mẹ đi làm hoặc đi xa.
7. Không cho trẻ sơ sinh ăn bất cứ gì ngoài sữa mẹ.
8. Cho trẻ được nằm cạnh mẹ cả ngày và đêm.
9. Cho trẻ bú theo yêu cầu.
10. Không cho trẻ bú bình và ngậm đầu vú giả. Hỗ trợ thành lập và duy trì các nhóm nuôi con bằng sữa mẹ.
Trích theo Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT – UBBVCSTEVN ngày 13/3/2001 của Liên tịch: Bộ Y tế, BộThương mại, Bộ Văn hoá và Thông tin, Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam)

(Nguồn: http://www.t4ghcm.org.vn/thong-tin-y-te/huong-ung-tuan-le-nuoi-con-bang-sua-me—world-3102/)

Bình luận