THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CHỈ PHẪU THUẬT VÀ CÁC LOẠI VẬT TƯ Y TẾ KHÁC CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị trang y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Show at, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có ...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM BỘT XÉT NGHIỆM HBV VÀ HPV CHẠY TRÊN HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN REAL – TIME PCR CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị trang y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ ĐIỆN NƯỚC CHO BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu cần cung cấp tư vấn điện nước cho Bệnh viện huyện Củ Chi. (Chi tiết như bảng đính kèm). Bệnh viện huyện Củ Chi kính mời các công ty (nhà thầu), c...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM BỔ SUNG VẬT TƯ Y TẾ DÙNG CHO PHẪU THUẬT CỘT SỐNG CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp các vật tư y tế hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Show at, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu ...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ TEST NHANH VÀ CÁC LOẠI HÓA CHẤT BỔ SUNG NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ PHỤ KIỆN MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI VÀ BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI – CƠ SỞ 2 (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂN QUY)

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị cung cấp dịch vụ đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu cần sửa...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG – CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu cần lập hồ sơ môi trường – cấp giấy phép môi trường của Bệnh viện huyện Củ Chi. Chi tiết như sau: STT Nội dung ĐVT Số lượng 1 Khảo sát khu vực d...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM DUNG DỊCH RỬA MÀNG LỌC CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu c...