Thư mời chào giá – Cung cấp dịch vụ kiểm toán trang thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện huyện Củ Chi

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Bệnh viện huyện Củ Chi kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau: Tên gói thầu: Cung c...

Thư mời chào giá – Cung cấp dịch vụ tư vấn lập, đánh giá E-HSDT, Thẩm định E-HSMT và Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự toán Dịch vụ Tư vấn vàMua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện huyện Củ Chi

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Bệnh viện huyện Củ Chi kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau: Tên gói thầu: Cung c...

Thư mời chào giá – Cung cấp dịch vụ thẩm định giá thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện huyện Củ Chi.

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà hảo tâm)Bệnh viện huyện Củ Chi kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây. Vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau: Tên gói thầu: Cun...

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI MUA SẮM VTYT TIÊU HAO THÔNG THƯỜNG CHO CÁC KHOA PHÒNG CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Thông báo mời thầu Gói thầu:  Mua sắm vật tư y tế tiêu hao thông thường cho các khoa phòng của Bệnh viện huyện Củ Chi  Thuộc dự toán:  Mua sắm vật tư y tế tiêu hao thông thường cho các khoa phòng của Bệnh viện huyện Củ Chi Chi tiế...