Khoa Dược Bệnh Viện Huyện Củ Chi, gồm 14 thành viên, chia thành 4 bộ phận : Tổ nghiệp vụ dược – Thống kê dược, Tổ Kho, Tổ Cấp phát ngoại trú BHYT, Tổ Nhà thuốc. Đảm bảo cung ứng, cấp phát thuốc có chất lượng đến bệnh nhân và nhiều chức năng khác.

1. Cơ cấu nhân sự

Trưởng Khoa Dược: DS: Trần Ngọc Thanh Ngân
Tổng số nhân viên: 14

2. Chức năng, nhiệm vụ:
– Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
– Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
– Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
– Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
– Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
– Tổ chức pha chế thuốc , hóa chất sát khuẩn,bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.
– Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
– Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
– Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cở sở thực hành của các trường Đại học,Cao đẳng và Trung học về dược
– Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
– Tham gia chỉ đạo tuyến
– Tham gia hội chuẩn khi được yêu cầu
– Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
– Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
– Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi,quản lý,giám sát,kiểm tra,báo cáo về vật tư y tế tiêu hao ( bong,băng, cồn, gạc), khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng vật tư-Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ

3. Định hướng phát triển
– Phát triển dược lâm sàng- Thông tin thuốc
– Triển khai thực hiện thông tư 19/BYT, 21/ BYT
– Kế hoạch thực hiện đưa thuốc đến tay bệnh nhân