1. Thông tin thuốc
Kháng sinh mới trong điều trị viêm phổi cộng đồng
2. Thông tin điều trị
Cập nhật hướng dẫn quản lý rối loạn lipid máu của Châu Âu 2019
3. Cảnh giác dược
Thuốc chống đông đường uống và biến cố huyết khối tái phát

 

 

Bình luận