Khoa Dược xin gửi thông tin thuốc tháng 03.2021 với các nội dung sau:

Cảnh giác dược

EMA: Kết luận về vắc-xin Covid-19 AstraZeneca và biến cố thuyên tắc – huyết khối.
Thông tin điều trị
Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca.
Thông tin thuốc
Health Canada cấp phép cho vaccin COVID-19 AstraZeneca với nhãn lọ và hộp chỉ có tiếng Anh
Nội dung chi tiết: Đính kèm file

Bình luận