Khoa Dược xin gửi thông tin thuốc tháng 04.2021 với các nội dung sau:

Cảnh giác dược

 – Phương pháp thẩm định báo cáo ADR
 – MHRA: Cảnh báo nguy cơ nhỏ hở van tim liên quan đến fluoroquinolon đường toàn thân và đường hít, cân nhắc lựa chọn đầu tay khác ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ.
Thông tin điều trị
 – Giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch sau tiêm vắc- xin Covid – 19.
Thông tin thuốc
 – Một số điều cần biết về glucosamin
 – Cập nhật kết luận của EMA về vắc – xin Covid – 19 Johnson & Johnson (Jassen)
Nội dung chi tiết: Đính kèm file

Bình luận