THÔNG BÁO CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 1,5 TESLA MRI CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang...

Thông báo chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám đa khoa Tân Quy)

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu ...

Thông báo chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Bệnh viện huyện Củ Chi

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu ...

Thông báo chào giá hàng hóa phục vụ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bệnh viện huyện Củ Chi

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu c...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CHỈ PHẪU THUẬT VÀ CÁC LOẠI VẬT TƯ Y TẾ KHÁC CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị trang y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Show at, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có ...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM BỘT XÉT NGHIỆM HBV VÀ HPV CHẠY TRÊN HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN REAL – TIME PCR CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước tiên, Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị trang y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ ĐIỆN NƯỚC CHO BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Hiện tại, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu cần cung cấp tư vấn điện nước cho Bệnh viện huyện Củ Chi. (Chi tiết như bảng đính kèm). Bệnh viện huyện Củ Chi kính mời các công ty (nhà thầu), c...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM BỔ SUNG VẬT TƯ Y TẾ DÙNG CHO PHẪU THUẬT CỘT SỐNG CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

Kính gửi: Qúy Công ty (Nhà thầu) Trước hết Bệnh viện huyện Củ Chi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp các vật tư y tế hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Show at, Bệnh viện huyện Củ Chi đang có nhu cầu ...