Trong không khí vui tươi, phấn khởi Bệnh viện huyện Củ Chi tổ chức thực hiện Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022.
Công đoàn chính là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam, đại diện cho tiếng nói chung của toàn bộ nhân viên bệnh viện, Ban chấp hành Công đoàn chính là những con người bảo vệ cho quyền lợi người lao động, chính vì vậy việc thực hiện đại hội Công đoàn cũng như bầu ra Ban chấp hành Công đoàn mới là hết sức cần thiết.

z682931037618_4b6b19ac6a8b92af4244b3eda118236a

Ngày 30 tháng 05 năm 2017 bệnh viện huyện Củ Chi tổ chức thực hiện Đại hội Công đoàn lần thứ 4 nhiệm kỳ 2017-2022, qua Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành Công đoàn mới đủ sức đủ tài để gánh vác nghĩa vụ to lớn là bảo vệ quyền lợi cho nhân viên, người lao động toàn bệnh viện.

z682931038641_0f001478608c176f5e7e9ec1c9db91d4

Ban chấp hành mới là những con người nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của đại đa số nhân viên tham dự, vì vậy cuối buổi Đại hội, đại diện Ban chấp hành mới, Bs Trần Chánh Xuân đã phát biểu cảm nghĩ cũng như đưa ra lời hứa phát triển hoạt động Công đoàn kiên quyết bảo vệ quyền lợi của nhân viên, người lao động bệnh viện.
Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành đã họp và có hoạt động đầu tiên trong nhiệm kỳ mới chính là chuẩn bị hoạt động chào mừng ngày 01/06 ngày Quốc tế Thiếu nhi.

-Thương Thương-

Bình luận