Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia Theo tổ chức phi chính phủ HealthBridge tại Việt Nam

Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia Theo tổ chức phi chính phủ HealthBridge tại Việt Nam cho thấy mỗi năm cả nước ta tiêu thụ khoảng 3 tỷ lít bia, 200 triệu lít rượu. Đáng lưu ý khi có đến 70% đàn ông Việt Nam ...