Chính thức sử dụng hình thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số trong khám chữa bệnh BHYT từ ngày 01/6/2021

 Khi cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trong việc khám chữa bệnh BHYT mang lại những ý nghĩa và quyền lợi như: – Xem và kiểm tra quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp – Xem giá trị bảo hiểm y tế,...