Đoàn thanh niên – Bệnh viện huyện Củ Chi phối hợp với Đội CSGT – Công an huyện Củ Chi tổ chức tuyên truyền phổ biến “An toàn giao thông” cho toàn thể đoàn viên thanh niên, cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện.
z819105303996_3a3ea433f7ce5539e20b6083882a83e0

z819105398058_05966f308ca4969362a116299acdf18a

z819105500009_2f5bca1d374cae62f04caa7157cbe1ca

z819105607151_666e6c00cc2b920e74bb8d376fe87b68

z819105814111_173e94be8b011ac8d8d971d456c92488

Bình luận