Bệnh viện huyện Củ Chi thực hiện khảo sát ý kiến người bệnh quý II-2018 với kết quả phân tích dưới đây.

Bình luận