Bệnh viện huyện Củ Chi thực hiện khảo sát ý kiến người bệnh quý I-2018 với kết quả được phân tích dưới đây.

Bình luận