CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA LẠM DUNG MA TÚY Ở TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN

Chủ đề Ngày Thế giới Phòng chống Ma túy năm 26/6/2018 là: “Lắng nghe trước đã: Lắng nghe trẻ em và thanh thiếu niên là bước đầu tiên giúp các em phát triển khỏe mạnh và lành mạnh”. Trước đó vào năm 2016, tại phiên họp đặc biệt của Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc, đã công bố tài liệu về Phòng chống Ma túy của Uy ban Phối hợp Phòng chống lạm dụng ma túy

Để phòng tránh việc lạm dụng ma túy ở trẻ em và thanh thiếu niên, chính phủ các nước cần đảm bảo các biện pháp sau:

a) Cung cấp cho các em thông tin về tác hại của việc sử dụng ma túy, nâng cao kỹ năng và cơ hội tiếp cận lối sống lành mạnh và tăng cường sự hỗ trợ của cha mẹ các em, môi trường xã hội chung quanh và giúp các em có được sự giáo dục tốt, định hướng phát triển khả năng tốt.

b) Có các biện pháp hiệu quả, thực tế để phòng ngừa việc sử dụng ma túy đối với nhóm người có nguy cơ tiếp cận với ma túy.

c) Tăng cường các biện pháp hiệu quả, có căn cứ khoa học và các công cụ dành cho nhiều lứa tuổi phủ hợp và các nhóm nguy cơ ở nhiều cộng đồng khác nhau; tiếp cận thanh thiếu niên đi học và không đi học thông qua các chương trình phòng chống ma túy; chiến dịch nâng cao nhận thức phòng chống ma túy, bao gồm việc sử dụng internet, mạng xã hội; phát triển các chương trình can thiệp trong hệ thống giáo dục ở mọi trình độ, chương trình phát triển khả năng, bao gồm chương trình tại nơi làm việc; tăng cường mạng lưới tư vấn phòng chống ma túy do giáo viên, chuyên gia cung cấp.

d) Nâng cao phúc lợi xã hội thông qua việc chọn lựa chiến lược có căn cứ khoa học lấy nhu cầu của từng cá nhân, gia đình và cộng đồng làm trung tâm cho một chính sách thấu tình đạt lý và cân bằng, không kỳ thị về phòng chống ma túy.

e) Cần có sự tham gia tích cực vào chương trình phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức về nguy cơ của ma túy từ phía các nhà chính trị, đại biểu quốc hội, nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học, đối tượng đích, người sử dụng ma túy trái phép, nhóm giáo dục viên đồng đẳng, gia đình và người thân của họ, doanh nghiệp công và tư, khu vực dịch vụ, thầy cô giáo, chức sắc tôn giáo, thủ lĩnh các nhóm cộng đồng, giới truyền thông, ngành công nghệ giải trí.

f) Có sự hợp tác giữa ngành y tế công cộng, giáo dục, luật pháp, các cấp chính quyền khi đưa ra các sáng kiến hành động về phòng chống ma túy.

g) Phát triển và tạo điều kiện cho trẻ em, thanh niên tiếp cận với các hoạt động thể thao, văn hóa, nhằm nâng cao lối sống lành mạnh của các em, bao gồm việc phục hồi và phát triển các không gian công cộng, nâng cao việc trao đổi kinh nghiệm về lãnh vực này giúp tạo ra nhiều can thiệp hiệu quả, tránh xa ma túy.

h) Nâng cao, chia sẻ các dữ liệu dịch tễ, so sánh về tình trạng sử dụng ma túy cấp quốc gia và quốc tế, kể cả số liệu về kinh tế xã hội, số liệu về các nguy cơ khác đáng tin cậy như Hội đồng Sức khỏe thế giới về Thuốc gây nghiện, Tiêu chuẩn quốc tế về Phòng chống sử dụng ma túy, Cơ quan về Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Sức khỏe thế giới.

(Nguồn T4G – Theo Các giải pháp của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc 19/4/2016)

Bình luận