Bệnh viện Huyện Củ Chi đang có nhu cầu mua sắm trực tiếp thuốc y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Nay thông báo đến các công ty về việc mời thầu: Dự án mua sắm thuốc bổ sung năm 2017-2018 (Bao gồm )

 1. Tên gói thầu: Mua sắm trực tiếp Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; thuốc Generic; thuốc Cổ truyền, thuốc dược liệu; Vị thuốc;
 2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;
 3. Nội dung chính của các gói thầu: Mua sắm thuốc bổ sung năm 2017-2018;
 4. Thời gian thực hiện hợp đồng: đến hết ngày 31/10/2019.
 5. Tên dự án: Mua sắm thuốc bổ sung năm 2017-2018.
 6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước; nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu do cơ quan BHXH thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).
 7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp
 8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 9. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2019 (Trong giờ hành chánh).
 10. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Nghiệp vụ dược – khoa dược – Bệnh viện Huyện Củ Chi. Địa chỉ: 1307, Tỉnh lộ 7, Ấp Chợ Cũ 2, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM
 11. Giá bán 01 HSMT: 1.000.000 Đồng.
 12. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 01 năm 2019.
 13. Thời điểm mở thầu: 12 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 01 năm 2019.

 

 

 

 

Bình luận