(Lưu ý: Máy chỉ dành cho bệnh nhân đã từng khám tại bệnh viện. Những bệnh nhân lần đầu đăng ký khám vui lòng đăng ký bằng máy lấy số thứ tự hoặc tại quầy đăng ký).
👉👉👉 Từ ngày 08 tháng 03 năm 2021, bệnh viện huyện Củ Chi đã trang bị “Máy đăng ký khám tự động” tại Quầy đăng ký, với mục tiêu rút ngắn thời gian chờ khi làm thủ tục khám chữa bệnh.
☘☘☘ Các bước để thực hiện đăng ký khám tự động như sau:
– Bước 1: Đặt mã QR của thẻ BHYT hoặc mã vạch của bệnh viện (toa thuốc cũ, kết quả xét nghiệm, phiếu đăng ký khám,…) vào trước mắt đọc (vị trí 1) cho đến khi nghe tiếng “bíp”.
– Bước 2: Kiểm tra lại thông tin cá nhân.
– Bước 3: Chọn phòng khám muốn đăng ký.
– Bước 4: Nhận phiếu đăng ký được in ra từ vị trí 2. Kẹp vào sổ khám bệnh và nộp sổ tại phòng khám đã đăng ký.
Các giấy tờ có thể sử dụng để đăng ký:
– Thẻ BHYT có mã QR
– Phiếu đăng ký khám cũ
– Đơn thuốc
Bước 1: Đưa mã QR hoặc mã vạch vào phía trước đầu đọc cho đến khi nghe tiếng “bíp”
Bước 2 và 3: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và lựa chọn phòng khám cần đăng ký
Bước 4: Kẹp phiếu đăng ký được in ra từ vị trí 2 và kẹp vào sổ. Sau đó nộp sổ tại phòng khám đã đăng ký và chờ gọi tên.

Bình luận