Thư mời chào giá – Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện xe ô tô cứu thương trong khi chờ kết quả đấu thầu của Bệnh viện huyện Củ Chi.

Thư mời chào giá – Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện xe ô tô cứu thương trong khi chờ kết quả đấu thầu của Bệnh viện huyện Củ Chi. 

Thư mời chào giá – Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho Bệnh viện huyện Củ Chi và Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám đa khoa Tân Quy).

Thư mời chào giá – Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho Bệnh viện huyện Củ Chi vè Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám đa khoa Tân Quy).