Thông báo mời thầu – Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện huyện Củ Chi và Bệnh viện viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám Đa khoa Tân Quy)

Thông báo mời thầu – Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện huyện Củ Chi và Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám Đa khoa Tân Quy)